Pedagogische visie

Merlijntje streeft naar ‘welbevinden’ voor elk kind in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Als basis voor een goede ontwikkeling heeft een kind een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Wij hebben de taak om voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen. Wij gaan er van uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen, en dat doet op zijn eigen manier op basis van aanleg en temperament.

Uitgangspunten van de pedagogische visie van Merlijntje zijn:

  • ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo;
  • bewuste, individuele aandacht van de begeleidster tijdens verzorgingsmomenten;
  • aanbieden van spelmateriaal en activiteiten die kinderen aanspreken en uitdagen;
  • kinderen leren rekening houden met en respect hebben voor elkaar;
  • de begeleiding heeft oog voor wat kinderen willen en kunnen en gaat hierin mee met oog voor veiligheid;
  • warme, positieve en vriendelijke omgang met elk kind, op elk moment;
  • het aanbieden van structuur waar nodig;
  • ‘welbevinden’ voor elk kind.