Merlijntje

Kinderopvang Merlijntje is een erkend initiatief van Kind en Gezin en aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond.

Het project De Kleine Kasteeltjes werd in 1991 opgericht als een vernieuwend project in de ouderenzorg. Eén van de belangrijke uitgangspunten was het idee om intergenerationeel te werken. Vandaar dat de initiatiefnemer, Pieter Van Hoof, het woonzorggedeelte combineerde met een kinderdagverblijf. Merlijntje werd op 1 maart 2001 geopend.

Kinderopvang Merlijntje is een erkend initiatief van Kind en Gezin en aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond. Merlijntje werkt laagdrempelig en stelt zich maximaal open voor alle kinderen die behoefte hebben aan opvang, ongeacht afkomst of levensbeschouwelijke visie van de ouders.

Merlijntje is een kinderdagverblijf dat opvangmogelijkheden biedt aan 81 kinderen. Er zijn tevens opvangmogelijkheden voor kinderen met een bijzondere zorgbehoefte.

Merlijntje is dagelijks geopend van 6.45u tot 18u15.

Er zijn 21 personeelsleden werkzaam in Merlijntje. Naast de begeleidsters en directie zijn 2 logistieke medewerkers bereid om hun steentje bij te dragen en zorgen zij dagelijks voor het maaltijdgebeuren en het onderhoud in het kinderdagverblijf. De medewerkers van Merlijntje zijn allen professioneel opgeleide kinderbegeleidsters. Permanente vorming en overleg waarborgen deze professionaliteit.

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. kinderopvang in Merlijntje kan u vinden in het onderdeel ‘kinderdagverblijf‘.

Hartelijk dank voor uw interesse in Merlijntje !

Sfeerbeelden