Inspectie

Binnen Merlijntje willen we zo transparant mogelijk communiceren met alle (toekomstige) ouders over onze werking.

Net zoals in het onderwijs wordt ieder kinderdagverblijf met regelmaat gecontroleerd door de Vlaamse overheid, m.n. de zorginspectie. Ook kinderdagverblijf Merlijntje werkt dagelijks aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en wordt regelmatig gecontroleerd. Om het voor de (toekomstige) ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken kan u via deze pagina voortaan ons meest recente inspectierapport terugvinden.

Wat doet een zorginspectie?

Een zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen … waaraan de organisatie zich moet houden. De zorginspectie schrijft een inspectierapport tijdens het bezoek.

Deze inspectierapporten zijn een beknopte versie van de inspectieverslagen en bevatten geen privacygevoelige informatie. Niet alle details van de inspectie komen in het inspectierapport, wel de inspectieresultaten per geïnspecteerde vergunningsvoorwaarde.
In het inspectierapport kunt u dus lezen of iets al dan niet in orde was op het moment van de inspectie, maar niet de details van de vaststellingen. Deze inspectierapporten vallen onder openbaarheid van bestuur.

Inspectierapport 2023