Kinderdagverblijf

Werking

Kinderopvang Merlijntje heeft 81 vergunde opvangplaatsen in het kinderdagverblijf.

Kinderen worden als baby in één van de 4 babygroepen samen met leeftijdgenootjes verzorgd (de leeftijd verschilt maximaal een 4-tal maanden) en krijgen een vaste begeleidster toegewezen tot de leeftijd van ongeveer 2 jaar.

Als flinke 2-jarige lopers gaan de kinderen naar de ‘peutergroep’ waar specifieke voorbereiding op de eerste schooldag centraal staat. Deze leefgroep heeft eveneens vaste begeleidsters. 

Merlijntje heeft ook 1 gemengde groep. In deze groep variëren de leeftijden van de kinderen tussen de 3 maanden tot 15 maanden.

Ouders bespreken, voor opvang, het opvangplan dat zij voor ogen hebben met de dagelijks verantwoordelijke.

Een aantal richtlijnen die we volgen zijn:

  • minimum 3 volledige opvangdagen (vast of wekelijks variërend);
  • minimum leeftijd voor opvang van baby’s is 3 maanden.

In ons huishoudelijk reglement kan u meer informatie terugvinden over onze werking. We stellen ons huishoudelijk reglement ter inzage op de website.

Medische zorg en voeding

Het ganse team van Merlijntje waakt over de gezondheid en het lichamelijk- psychisch en sociaal welzijn van uw kind. De begeleidsters observeren de kinderen aan de hand van ontwikkelingsschalen. Indien wij vraagtekens hebben bij de ontwikkeling van een kind wordt dit met de ouders besproken. Merlijntje kan ook ten allen tijden beroep doen op een ‘huisarts’ voor dringende medische aspecten van uw kind.

In het kinderdagverblijf worden alle maaltijden met zorg klaargemaakt volgens de normen van Kind en Gezin en het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit zowel voor wat betreft de verscheidenheid aan voedingsstoffen als voor wat de hygiëne betreft. Ook dieetvoorschriften worden strikt opgevolgd.

Inbegrepen in de dagprijs zijn:

  • Alle warme maaltijden met soep en hoofdschotel;    
  • Broodmaaltijden en/of fruitpap in de namiddag;    
  • gezond tussendoortje;
  • water en melk. 

Niet inbegrepen zijn:

  • Flesvoedingen;    
  • Gespecialiseerde dieetvoedingen.

Ouders

De ouders, als belangrijkste personen in het opvoedingsproces, worden betrokken bij onze opvang. Via verschillende communicatiekanalen en initiatieven trachten wij hen zoveel mogelijk informatie te bieden. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid tot overleg met de verantwoordelijken en de begeleidster. Hiervoor kan er steeds een persoonlijke afspraak gemaakt worden.

Wij maken ook dagelijks voor elk kind gebruik van een digitaal ‘heen-en-weer schriftje’ waarin de begeleidsters toelichten hoe de dag van elk kind verlopen is om op deze manier de ouders continu te informeren.

Ouderbijdrage en facturatie

De ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen van de ouder(s). Volgens de regelgeving van Kind en Gezin worden de dagprijzen bepaald door het gezamenlijk belastbaar inkomen dat terug te vinden is op de belastingbrief. 

De effectieve prijs die ouders dagelijks voor opvang zullen betalen, is eveneens afhankelijk van het aantal uren dat een kindje in Merlijntje aanwezig is.

  • Hele dag = meer dan 5 uur = 100% van de dagprijs;
  • Halve dag = tussen de 0 en 5 uur = 60% van de dagprijs;

Er worden verminderingen toegekend voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste en voor meerlingen.

Ouders kunnen hun dagprijs en een kindcode, voor opvang aanvragen op de site ‘www.kindengezin.be’ en vervolgens doorklikken naar ‘mijn kind en gezin’. 

De ouders ontvangen maandelijks een rekening met vermelding van de opvangdagen, de bijdrage voor pampers/afvalverwerking en eventueel andere verschuldigde vergoedingen (laattijdig afhalen, ongemelde afwezigheid).

Betaling gebeurt via domiciliëring of overschrijving.

Merlijntje bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest van Kind en Gezin.

Sfeerbeelden