Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Werking:

Kinderopvang Merlijntje heeft 81 vergunde opvangplaatsen in het kinderdagverblijf.

Kinderen worden als baby in één van de 4 babygroepen samen met leeftijdgenootjes verzorgd (de leeftijd verschilt maximaal een 4-tal maanden) en krijgen een vaste begeleidster toegewezen tot de leeftijd van ongeveer 2 jaar.

Als flinke 2-jarige lopers gaan de kinderen naar de 'peutergroep' waar specifieke voorbereiding op de eerste schooldag centraal staat. Deze leefgroep heeft eveneens vaste begeleidsters. 

Daarnaast is er in Merlijntje ook de 'sprookjesgroep'. Dit zijn twee leefgroepen met kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. In deze groepen word er op dezelfde manier voor uw kindje gezorgd, maar proberen we ouders met dringende opvangvragen verder te helpen.

Ouders bespreken, voor opvang, het opvangplan dat zij voor ogen hebben met de dagelijks verantwoordelijke.

Een aantal richtlijnen die we volgen zijn:

 • minimum 3 volledige opvangdagen (vast of wekelijks variërend);
 • minimum leeftijd voor opvang van baby's is 3 maanden.

Medische zorg en voeding:

Het ganse team van Merlijntje waakt over de gezondheid en het lichamelijk- psychisch en sociaal welzijn van uw kind. De begeleidsters observeren de kinderen aan de hand van ontwikkelingsschalen. Indien wij vraagtekens hebben bij de ontwikkeling van een kind wordt dit met de ouders besproken. Merlijntje kan ook ten allen tijden beroep doen op een 'huisarts' voor dringende medische aspecten van uw kind.

In het kinderdagverblijf worden alle maaltijden met zorg klaargemaakt volgens de normen van Kind en Gezin en het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit zowel voor wat betreft de verscheidenheid aan voedingsstoffen als voor wat de hygiëne betreft. Ook dieetvoorschriften worden strikt opgevolgd.

Inbegrepen in de dagprijs zijn:

 • Alle warme maaltijden met soep en hoofdschotel;    
 • Broodmaaltijden en/of fruitpap in de namiddag;    
 • gezond tussendoortje;
 • water en melk. 

Niet inbegrepen zijn:

 • Flesvoedingen;    
 • Gespecialiseerde dieetvoedingen.

Ouders:

De ouders, als belangrijkste personen in het opvoedingsproces, worden betrokken bij onze opvang. Via verschillende communicatiekanalen en initiatieven trachten wij hen zoveel mogelijk informatie te bieden. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid tot overleg met de verantwoordelijken en de begeleidster. Hiervoor kan er steeds een persoonlijke afspraak gemaakt worden.

Wij maken ook dagelijks voor elk kind gebruik van een digitaal 'heen-en-weer schriftje' waarin de begeleidsters toelichten hoe de dag van elk kind verlopen is om op deze manier de ouders continu te informeren.

Ouderbijdrage en facturatie:

De ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen van de ouder(s). Volgens de regelgeving van Kind en Gezin worden de dagprijzen bepaald door het gezamenlijk belastbaar inkomen dat terug te vinden is op de belastingbrief. 

De effectieve prijs die ouders dagelijks voor opvang zullen betalen, is eveneens afhankelijk van het aantal uren dat een kindje in Merlijntje aanwezig is.

 • Hele dag = meer dan 5 uur = 100% van de dagprijs;
 • Halve dag = tussen de 0 en 5 uur = 60% van de dagprijs;

Er worden verminderingen toegekend voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste en voor meerlingen.

Ouders moeten hun dagprijs en een kindcode, voor opvang, aanvragen op de site 'www.kindengezin.be' en vervolgens doorklikken naar 'mijn kind en gezin'. 

De ouders ontvangen maandelijks een rekening met vermelding van de opvangdagen, de bijdrage voor pampers/afvalverwerking en eventueel andere verschuldigde vergoedingen (laattijdig afhalen, ongemelde afwezigheid).

Betaling gebeurt via domiciliëring of overschrijving.

Merlijntje bezorgt de ouders jaarlijks een fiscaal attest van Kind en Gezin.

Sluitingsdagen kinderdagverblijf  2019

 • sluitingsdag 2 januari
 • poetsdag 1 maart
 • paasvakantie 17-19 april
 • paasmaandag 22 april
 • feestdag 1 mei
 • feestdag 30 mei
 • brugdag 31 mei
 • feestdag 10 juni
 • zomersluiting 22 juli tem 2 augustus
 • feestdag 15 augustus
 • brugdag 16 augustus
 • feestdag 1 november
 • feestdag 11 november
 • kerstvakantie 25 december tem 2 januari 2020.

Klik hier om in te schrijven.

De Kleine Kasteeltjes

DKK Brecht


Kleine kasteeltjesweg 1, 2960 Brecht

+32 (0)3 330.10.20

info@dekleinekasteeltjes.be

DKK Tongeren


Koninksemsteenweg 66, 3700 Tongeren

+32 (0)12 39.81.81

info@dekleinekasteeltjes.be

DKK Renaissance


Clos du Chemin Creux 6A, 1030 Schaarbeek

+32 (0)2 247.76.00

renaissance@dekleinekasteeltjes.be

Merlijntje


De Lalainglaan 11, 2960 Brecht

+32 (0)3 330.10.74

annickm@dekleinekasteeltjes.be
hildeb@dekleinekasteeltjes.be